Графік семінарів СІД

Семінар 17.11.2017: І семінар, «Печатки Української революції 1917–1921 рр. зі збірок України та Польщі».

Семінар 15.12.2017: ІI семінар, «З плебеїв у шляхту: доповнення до українських сторінок «Книги хамів» Валер’яна Неканди-Трепки».

Семінар 19.01.2018: ІIІ семінар, «Підробка великокняжих привілеїв кінця ХV – першої половини ХVІ ст. родині Лозовицьких на маєтки у Київській землі».

Семінар 16.02.2018: ІV семінар, «Образ князя в ХІ столітті: візуалізація володаря перед Богом та підданими».

Семінар 30.03.2018: V семінар, «Українська генеалогія: досягнення,проблеми та перспективи розвитку».

Семінар 20.04.2018: VI семінар, «Допоміжні історичні дисципліни: сучасний стан та нові виклики».

Семінар 18.05.2018: VII семінар, «Дослідження символів та написів на історичній зброї, як складова джерелознавчих студій».

Семінар 05.10.2018: VIII семінар, «НАШ ГЕРБ. Українські символи від княжих часів до сьогодення: до 100-річчя герба Української Народної Республіки».

Семінар 23.11.2018: IX Семінар, «Дитинство в Гетьманщині у світлі “лукавих цифр”. Як історична демографія допомагає у вивченні ранньомодерного суспільства».

Семінар 07.12.2018: X Семінар, «Методика дипломатики, палеографії та сфрагістики в ідентифікації почерку писаря канцелярського документа (на прикладі привілею Казимира III 1367 р. для вірменського єпископа Григорія)».

Семінар 08.02.2019: XI Семінар, «Міська геральдика Умані: від козацької доби до козацької символіки».

Семінар 05.04.2019: XII семінар, «Чи дійсно “herbu Domowi swemu służącego używa”? До проблеми вірогідності геральдичних даних у легітимаційних документах правобережної шляхти (кінець XVIII – І третина XIX ст.)».

Семінар 19.04.2019: XIIІ семінар, «Між протографом і списком (про переписування церковнослов’янських текстів писарями-русинами в київських та галицько-волинських скрипторіях)».

Семінар 24.05.2019: XIV семінар, «Спеціальні історичні дисципліни в книгознавчому підході до історичних студій».

Семінар 18.10.2019: XV семінар, «Інвентарі монастирських бібліотек XVIII ст.: джерельний потенціал та опрацювання».

Семінар 29.11.2019: XVI семінар, «Малярська оправа: дефініції, історіографія, короткий історичний нарис».

Семінар 31.01.2020: XVII семінар, «Актові книги повітових (земських) судів Східного Поділля (1797–1840 рр.): зміст, стан збереження, значення та перспективи вивчення».

Семінар 31.01.2020: XVIII семінар, «Розвиток спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін у Львові наприкінці 1930-х – у 1950-хх рр.: інституціональний і персональний вимір».