Конференції

7 сфрагістична конференція. Національна символіка на печатках новостворених держав Центрально-Східної Європи 1917–1920 рр.

Шановні Колеги,

Сьома сфрагістична конференція присвячується вивченню національної символіки на печатках держав Центрально-Східної Європи, які створено після розпаду Австро-Угорської та Російської імперій.
Поява державно-національних символів на сфрагістичних пам’ятках у цей період показує апеляції націй до тих чи інших політичних традицій. Символи самовиражають, увиразнюють історичну пам’ять, яка почала артикулювати на довгому триванні власного національного організму.
На прикладі сфрагістичного матеріалу цікаво прослідкувати, які інституції послуговувались державною емблематикою, а які самоврядною, або ж земельною, професійною тощо. Де проходив «вододіл» поміж цими емблемами?
Вкрай цікавим є ознайомлення із аргументами істориків та політиків, які приймали рішення щодо затвердження тих чи інших знаків та печатках державних установ, а також доля / розвиток цих емблем у наступні роки та десятиріччя.

Теми доповідей пропонуємо підготувати за такими тематичними блоками:
– Історія вивчення питання національних державних емблем 1917–1920 рр. на сфрагістичних пам’ятках;
– Становлення української державної символіки на печатках;
– Регіональна емблематика на печатках державних установ;
– Специфіка більшовицької емблематики на печатках;
– Державні печатки країн Центрально-Східної Європи у 1917–1920 рр.

Учасників конференції, що отримали запрошення від оргкомітету, просимо надсилати теми доповідей до 15 січня 2018 р. на адресу:

rus-ruthenia@ukr.net (Олег Однороженко)
orantus@ukr.net (Віталій Перкун)

Конференція відбудеться 16–17 березня 2018 р. у м. Києві.