Анонси

Сфрагістичний щорічник, Випуск VІІ

Сфрагістичний щорічник. – Випуск VІІ. – Київ: НАН України, Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського; Музей Шереметьєвих, 2020. – 392 с. До збірника ввійшли 23 статті дослідників із семи країн: України, Польщі, Білорусі Литви, Чехії, Словаччини та Франції. Матеріали випуску традиційно укладено за хронологічним і тематичним принципами.

Видання підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою автора.

Алфьоров О. Печатки Київської митрополії XI–XIV ст.: клір та інституції. Каталог колекції Музею Шереметьєвих

Алфьоров О. Печатки Київської митрополії XI–XIV ст.: клір та інституції. Каталог колекції Музею Шереметьєвих. – Київ: Видавничий дім «Антиквар», 2020. – 240 с.

Печатки Київської митрополії – важливе джерело з дослідження української сфрагістики, палеографії, просопографії, іконографії та церковно-політичної історії у добу середньовічної української держави – Руси. Опрацьований матеріал дає змогу вперше ввести в науковий обіг раніше невідомі імена Київського митрополита Никифора ІІІ та низки єпископів. Подана інформація висвітлює незнані сторінки Української церкви ХІ–XIV ст. Видання передусім покликане зацікавити дослідників спеціальних історичних дисциплін, істориків церкви та медієвістів, викладачів і студентів.

Видання підготовлено за підтримки Українського культурного фонду. Позиція УКФ може не збігатися з думкою автора.