Про інститут

Інститут спеціальних історичних дисциплін Музею Шереметьєвих – це науково-дослідна установа, яка була створена з метою сприяння розвитку сфрагістики, геральдики, генеалогії та суміжних з ними дисциплін. До роботи в Інституті залучаються провідні вітчизняні науковці, які активно займаються як прикладними дослідженнями, так і розвитком теоретичних підвалин зазначених галузей історичної науки.