Это станица Конференций.

Перша ж достовірно відома печатка, з якої починається традиція українських (руських) сфрагісів, – належала князю Святославу Хороброму. До нього практика вживання великокняжої печатки не відома. Ймовірно, в умовах централізованої влади і згідно місцевих традицій, саме княже слово було гарантом і воно не потребувало затвердження. Цю тезу підтверджують підвіски зі знаками руських князів Х–ХІ ст. Їх пов’язують з особами, що діяли згідно волі правителя. Серед причин появи візантійської, за технікою виконання, печатки у київського володаря можна виділити дві основні: союз Святослава з Візантією проти Болгарського царства; спроба створення київським князем на території завойованої Болгарії власної держави. Обидва чинники передбачають зміну ведення діловодства у нових умовах.

Печатка князя Святослава

Автори:
Олександр Алфьоров
Олег Однороженко