Андрій Богданович Семашко, пан на Хупкові, кінець XVI ст

Опис

Печатка Олександра Андрія Богдановича Семашка, пана на Хупкові
Річ Посполита. Кінець XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 17×13 мм;
Н – 22,5 мм. 7,2 г.
МШ, МЦ-1790.

Родовий герб (хвиляста літера М, поєднана з хрестом) та ініціали SA (Semaszko Alexandr) визначають належність матриці брацлавському каштеляну (1581–1597) і луцькому старості (1588–1597) Олександру Андрію Богдановичу Семашку Хупківському. Форма печатки та ранньобароковий картуш щита вказують на виготовлення печатки наприкінці XVI ст.

На сьогодні відомі відбитки дев’яти різних печаток, якими пан Олександр Андрій Семашко користувався упродовж свого життя з 1565 до 1597 рр. За своїми основними характеристиками до описуваної матриці найбільш подібними є три печатки, які перебували в ужитку впродовж 1591–1597 рр. Олександр Андрій Семашко, пан на Хупкові, у 1566–1581 рр. був володимирським підкоморієм. 1569 р. брав участь у Люблінському сеймі та підписав акт унії між Короною Польською та Великим князівством Литовським. 1581 р. посів уряд брацлавського каштеляна та місце у сенаті Речі Посполитої.

ІР НБУВ, ф. 301, спр. 656, арк. 69 зв.;
ЦДІАК, ф. 2228, оп. 1, спр. 536, арк. 1 зв.;
AGAD, AZ, Sygn. 2633, st. 99; Sygn. 2876, st. 41, 82;
APK, ASang, Teka Х, Plik 20, 40; Teka ХІ, Plik 129; Teka ХVІ, Plik 65;
Teka ХVІІ а, Plik 41; Teka ХVІІІ, Plik 7, 15; Teka ХVІІІ а, Plik 11, 22, 40, 41, 70;
Teka ХІХ, Plik 25; Teka ХХ, Plik 57; Teka ХХІ, Plik 92; Teka ХХІІ а, Plik 33;
Яковенко Н. Українська шляхта… – С. 143.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату