Андрій Іванович Вишневецький, князь, середина XVI ст

Опис

Печатка князя Андрія Івановича Вишневецького
Велике князівство Литовське. Середина XVI ст.

Свинцево-олов’яний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 16×14,5 мм;
Н – 26,5 мм. 15,0 г.
МШ, МЦ-1480.

Родовий герб та ініціали AV (Andrij Vyszneveckyj) над щитом вказують на належність печатки князю Андрію Івановичу Вишневецькому (1555–1584), молодшому братові знаменитого Дмитра Івановича Байди-Вишневецького.

Матриця печатки, вірогідно, виготовлена до 1559 р., оскільки цим роком датується відбиток іншої печатки князя з дещо складнішою формою щита і родового герба. Андрій Іванович займав сенаторські уряди волинського каштеляна (1568–1572), брацлавського (1572–1576) і волинського (1576–1584) воєводи, що давало йому можливість брати активну участь у політичних процесах на теренах Речі Посполитої.

Досить міцним було його майнове становище. На попис війська Великого князівства Литовського 1565-го р. він виставив 71-го вершника, з яких 57 було споряджено по-гусарськи, а ще 14 – по-козацьки. Був дружений з Євфимією Вербицькою, племінницею біскупа жмудського Вацлава Вербицького.

ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 37;
Однороженко О. Герби та печатки… – С. 54–62;
Wolff J. Kniaziowie… – S. 567–568;
Цітоў А. Пячаткі… – С. 76–77;
Войтович Л. Княжа доба… – С. 655.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,