Антоній, печатка єпископа Чернігівського, 50–60-ті роки ХІІ ст

Опис

Печатка єпископа Чернігівського Антонія
Київська Русь. 50-ті – 60-ті роки ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 21×23 мм,
D 2 – 19 мм; Н – 4 мм.
11,3 г.
МШ, VР-291.

На лицьовій стороні печатки зображено Христа-Спаса на престолі; лівою рукою Ісус тримає біля грудей Євангеліє, права зігнута в лікті і піднесена догори в жесті благословення; обабіч від голови під титлою літери: I-6XS (‘Ιησοàς Χριστός – Ісус Христос). На зворотній стороні напис у п’ять рядків: +ANTV | NIONSKE | PEISMES6HR | MOUTZER | NIGOBW (‘Αντèνiονσκέπоις μe Σωτήρ μоυ Τzερνιγόβоυ – Спасителю, зглянься на мене Антонія Чернігівського / Спасителю, охорони мене, Антонія Чернігівського). Обидвісторони печатки прикрашені обідком з крапок.

На печатці помилково написане слово «σκέπεις» замість «σκέπоις», що бачиться нам огріхом місцевого майстра. Печатка з іконографічним сюжетом – образом Христа на троні – вперше зустрічається у церковній сфрагістиці Київської Русі. На наш погляд, Христос на троні за аналогією до Богородиці, яка була сим волом Київської митрополії, слугував відзнакою Чернігівської єпископії. У 30-х роках ХІ ст. князь Мстислав-Костянтин, син Володимира Великого, заклав у Чернігові на честь Спаса кафедральний собор. Саме тому чернігівський владика замовив для себе буллатірій із зображенням Христа-Спаса – символом власної кафедри. Антоній згадується у джерелах як очільник чернігівської кафедри між 1159 та 1168 рр.

Андрощук Ф. Печать… – С. 229–233;
Алфьоров О. Географічні назви… – С. 6–14;
Алфьоров О. Символ… – С. 4.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату