Асоціація «Українське мистецтво» у Регенсбурзі, 1945–1952 рр

Опис

Печатка Асоціації «Українське мистецтво» у Регенсбурзі
Федеративна Республіка Німеччини. 1945–1952 рр.

Гума, дерево, залізо;
точіння, різьблення, лиття.
Квадратна; D – 39 мм,
Н – 22,5 мм. 37,5 г.
МШ, Д-7.

Легенда вписана у два кола: + ASSOCIATION “UKRAINIAN ART” / LIMITED COOPERATIvE COMPANY – REGENSBURG – (Асоціація «Українське мистецтво» / кооперативне товариство з обмеженою відповідальністю. Регенсбург). Напис у зовнішньому колі виконано великими стилізованими літерами. Його початок і кінець розділяє хрестик.

У полі печатки переплетіння прописних літер «У» та «А». Гумова робоча частина матриці кріпилась до дерев’яної квадратної дощечки клеєм та цвяшками. Використання ручки не передбачалося. Невелика зарубка слугувала орієнтиром для правильного проставляння відбитка.

1945 р. у Регенсбурзі утворено один з таборів для переміщених осіб українського походження. Активна громадська позиція його мешканців забезпечила у таборі діяльність двох православних парафій, школи, гімназії, Українського технічно-господарського інституту, спортивних товариств «Січ», «Верховина», «СУМ-юнак».

На ниві культури працювали театр В. Блавацького, редакція тижневика «Слово». Осібне місце посідав кооператив «Українське мистецтво», утворений 1945 р. Однією з перших справ обʼєднання стало видання того ж року «Кобзаря» Тараса Шевченка. 1947 р. мистцями табору випущено в обіг марку із зображенням Т. Шевченка. До плеяди українських мистців, що творили у таборі в Регенсбурзі, зокрема належали художники Северин Борачок, Степан Луцик (член Управи Української Спілки образотворчих митців), Михайло Мороз та скульптор Петро Кап шученко.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату