Батальйон особливого призначення 3-ї Української Радянської Червоної армії УРСР, печатка командира, 1919 р

Опис

Печатка командира батальйону особливого призначення 3-ї Української Радянської Червоної армії УРСР
Українська РСР. 1919 р.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 37 мм;
Н – 99 мм. 106,1 г.
МШ, МВ-166.

Легенда: КОМАНДИР. БАТАЛ. ОСОБОГО НАЗНАЧ. 3-Й УКР. СОВ. КР.АР. • У.С.С.Р • (командир батальйону особливого призначення третьої Української Радянської Червоної армії. Українська Соціалістична Радянська Республіка). Напис розміщено між двома лінійними обідками. Текст розпочинається внизу з абревіатури «УССР», яку написано у протилежний від решти напису бік і відокремлено великими крапками. Легенда має численні скорочення, які позначено крапками.

У полі печатки зображено п’ятикутну зірку із вписаним колом, всередині якого перехрещені молот та рало. Умовне штрихування поля печатки символізує земельні наділи. Цей тип печатки властивий періоду утвердження радянської влади в Україні. Подібна композиція зустрічається на печатці Сквирського повітового продовольчого комітету (№ 364).

Третя Українська Радянська Червона армія УСРР була сформована 15 квітня 1919 р. у складі 5-ї та 6-ї Українських радянських дивізій з частин групи військ одеського напрямку за рішенням РВР Українського фронту. Армія вела бойові дії проти військ УНР на лінії Одеса–Херсон–Миколаїв і до кінця квітня окупувала всю лівобережну Наддністрянщину до м. Тирасполь. 11 травня 1919 р. армія форсувала Дністер та попрямувала на Кишинів, але була зупинена повстанням отамана Григор’єва, колишнього командира 6-ї Української радянської дивізії.

Частини армії, включно з батальйоном особливого призначення, брали участь у придушенні повстання. 28 травня 1919 р. армія передала частину військ Південному фронту та перейшла до оборони, продовжуючи боротьбу з окремими загонами повстанців. Остаточно була ліквідована 13 червня 1919 р., ставши основою для формування 12-ї армії Західного фронту. Батальйони особливого призначення створювалися згідно з постановою ЦК РКП(б) від 17 квітня 1919 р., переважно з комуністів із дореволюційним стажем, пізніше – з комсомольців.

Основним завданням батальйонів була боротьба з повстанцями, навчання особового складу для Червоної армії та виконання функцій міліції. У вересні 1921 р. в УРСР налічувалось 39 полків і 113 батальйонів особливого призначення. Ліквідовані у 1924 р. у зв’язку з реорганізацією збройних сил.

Гражданская война… – С. 702.
Болошинская А. «Душевный пейзаж» Алексея Шереметьева (интервью) //
Волонтер.– 2010–2011. –– № 5. – С. 22.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату