Богдан Костюшкович Хоболтовський, зем’янин, ост. третина XVI ст

Опис

Печатка зем’янина Богдана Костюшковича Хоболтовського
Річ Посполита. Остання третина XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 22×17 мм;
Н – 28,5 мм. 12,9 г.
МШ, МЦ-1582.

Самобутній родовий герб волинських зем’ян Костюшковичів Хоболтовських (тризуб з хрестом), який на печатці доповнюють літери BD, не залишає сумнівів у її належності володимирському земському судді (1566–1584) Богданові Костюшковичу Хоболтовському. Впродовж перебування на цьому уряді він користувався чотирма печатками з подібним зображенням. На одній з них, відомій за відбитками 1571–1577 рр., також вирізьблені ті самі літери.

ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 514;
AGAD, Perg. 636; APK, ASang, Teka ІІІ, Plik 66; Teka VІІІ, Plik 23;
Teka ХІІ, Plik 27, 58, 64; Teka ХІV, Plik 50, 51; Teka ХІV а, Plik 1, 21;
Piekosiński F. Heraldika… – S. 301–302;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. ХІ. – S. 264;
Kutrzeba S., Semkowicz W. Akta unji… – S. 335.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,