Богородичний монастир, печатка, перша пол. ХІІ ст

Опис

Печатка Богородичного монастиря
Київська Русь. Перша половина ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 19×20 мм,
D 2 – 16 мм; Н – 3 мм.
4,8 г.
МШ, VР-471.

На лицьовій стороні печатки погрудне зображення Божої Матері. Її руки піднесені у молитві. Навколо крапковий обідок. Зворотна сторона умовно розділена на дві частини. Згори, під навскісним хрестом, кириличний напис: CB¤TA|¤Á6ÃÐÄÖ|ÏÎÌÎÇÍ (Свята Богородице, помозі). Під написом зображено проквітлий хрест з двома поперечками, обабіч яких під титлами літери: IC-XP (Ісус Христос).

Композицію обрамовує обідок з крапок. Зображення Богородиці на лицьовій стороні свідчить про належність булли до церковної сфрагістики. Питання існування монастирських печаток у ранній період досліджень вітчизняної сфрагістики не порушувалось. На незначній кількості пам’яток, які можна було ототожнити із монастирськими буллами, увага не акцентувалась.

Даний екземпляр наочно демонструє, що обидві – лицьова та зворотна – сторони апелюють до Богородиці – зображально та молитовно. Формула-звертання до Божої Матері «Свята Богородице помозі» не містить імені, за кого написане прохання. Натомість під написом зображено проквітлий хрест, що символізує Спасіння. Даний тип печатки не міг належати особі. Звертання до Богородиці на зворотній стороні свідчить, що його адресовано покровительці храму – Божій Матері. Булла, безсумнівно, є частиною церковної сфрагістики Київської Русі. На наше переконання, молівдовул належав Богородичному монастирю.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату