Богословська церква с. Мошняги, церковний староста, друга пол. ХІХ ст

Опис

Печатка церковного старости Богословської церкви с. Мошняги
Російська імперія. Друга половина ХІХ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 29 мм,
Н – 94 мм. 54,6 г.
МШ, МК-149.

Легенда поєднала написи у двох півколах: верхньому (більшому): С : МОШНЯГЪ БОГОСЛОВ : Ц (села Мошняги Богословської церкви) і нижньому (меншому): : БАЛТСК : УѢЗ : (Балтського повіту). Напис не відокремлено від поля печатки. Скорочення позначені двокрапками.

У полі печатки зображено перехрещені ключі, під якими напис трьома рядками: ПЕЧАТЬ / ЦЕРКОВНАГО / СТАРОСТЫ (печатка церковного старости). Зображення ключів св. Петра на печатках церковних старост мало символічний характер, тому що староста, окрім всього іншого, зберігав ключі від храму та скарбниці.

Згідно з адміністративним поділом ХІХ ст. село Мошняги входило до складу Балтського повіту Подільської губернії (нині Балтського району Одеської обл.). У селі діяла дерев’яна уніатська церква св. мученика Олександра, збудована у 1750-ті рр. 1794 р. її перетворили на православну церкву св. Іоанна Богослова. Через аварійний стан церковної будівлі 1824 р. її було зачинено на реконструкцію. У 1833 р. у центрі села постала нова, мурована, крита залізом церква св. Іоанна Богослова. До наших днів церква не збереглася.

Рудзский В. Историко-статистическое описание… – С. 233–237.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату