Чорторийський, князь, перша пол. XVІI ст

Опис

Печатка князя Чорторийського
Річ Посполита. Перша половина XVІI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 26×21мм.
7,0 г.
МШ, МЦ-1862.

Родовий герб князів Чорторийських (Погоня литовська) під князівською короною та ініціали AXC (A. Xiąże Czartoryski) над щитом вказують на належність печатки одному з представників цього княжого роду. Бароковий стиль герба, який зустрічаємо також на тогочасних печатках представників княжих родів Волині, зокрема й князів Чорторийських, дає підстави датувати пам’ятку першою половиною XVІI ст.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20645;
AGAD, Perg. 8035;
BCz, Perg. 1037;
Однороженко О. Руські королівські… – C. 279–280;
Wolff J. Kniaziowie… – S. 32;
Войтович Л. Княжа доба… – С. 635–636.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,