Данило Васильович Забіла Ревутинський, бунчуковий товариш, друга чверть XVIII ст

Опис

Печатка бунчукового товариша Данила Васильовича Забіли Ревутинського
Гетьманщина. Друга чверть XVIII ст.

Срібло; лиття, гравіювання.
Овальна; 18,5×17 мм;
Н – 16,5 мм. 7,4 г.
МШ, МЦ-1388.

Родовий герб (меч вістрям додолу в супроводі двох півмісяців і двох семипроменевих зірок) та ініціали ДВЗ підтверджують належність печатки бунчуковому товаришу (1735–1747) Данилові Васильовичу Забілі Ревутинському, власнику села Ревутинці, сину генерального хорунжого (1687–1690) Василя Петровича Забіли. З 1718 р., за численні доноси на гетьмана Скоропадського, перебував на засланні в Архангельську. 1725 р. поселений у Москві, 1727 р. повернувся в Україну. У 1727–1735 рр. – військовий товариш, з 1735 р. – бунчуковий товариш. Вірогідно, саме у цей час виготовлено вищеописану матрицю. Інші представники роду Забіл користувалися печатками з подібним зображенням.

ІР НБУВ, ф. 1, спр. 57500; спр. 57503; ф. 2, спр. 14495; спр. 14509; спр. 14662;
ЦДІАК, ф. 51, оп. 3, спр. 1387, арк. 5 зв.;
Кривошея В. Козацька старшина Гетьманщини. – С. 355;
Томазов В. Печать Данилы Васильевича Забелы. – С. 42;
Заруба В. Козацька старшина Гетьманської України. – С. 168.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,