Деміївське однокласне чотирирічне земське училище, 1864–1917 рр

Опис

Печатка Деміївського однокласного чотирирічного земського училища
Російська імперія. 1864–1917 рр.

М

ідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 34 мм,
Н – 43 мм. 99,1 г.
МШ, МЦ-683.

Легенда: * ДЕМЕЕВСКОЕ ОДНОКЛ. ЧЕТЫРЕХКОМ. ЗЕМСК. УЧИЛ. КИЕВ. УЕЗ. (Деміївське однокласне чотириком[…] земське училище Київського повіту). Напис розташований між двома лінійними обідками і розпочинається внизу матриці. Після скорочень стоять крапки. Розділовий знак – розетка.

У полі печатки герб Київської губернії з умовним графічним позначенням блакитного поля щита за допомогою тонких горизонтальних ліній. Характерною особливістю герба є відсутність позащитових елементів (імператорської корони, дубових гілок і стрічки), а також розміщення архангела Михаїла на пагорбі, що не передбачено офіційно затвердженим взірцем.

З другої половини XIX ст. Деміївка належала до Хотівської волості Київського повіту Київської губернії (нині це один з мікрорайонів столиці України). Деміївське, як і решта земських училищ, діяло згідно з «Положенням про губернські та повітові земські установи» 1864 р. Нагляд і педагогічне керівництво земськими училищами здійснювали члени училищних рад, контроль – інспектори та директори народних училищ Міністерства освіти. В земських училищах викладалися такі предмети: Закон Божий, читання, письмо, церковнослов’янська мова, арифметика, співи. Оскільки для цього типу шкіл не було сталих програм, вчителі користувалися свободою у виборі методів навчання і підручників, підвищували рівень початкових знань, викладаючи природознавство, фізику, хімію, географію та історію.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату