Демшинське садово-виноградне городньо-пасічне кооперативне товариство ім. Леніна, 1920-ті рр

Опис

Печатка Демшинського садово-виноградного городньо-пасічного кооперативного товариства ім. Леніна
Українська РСР. 1920-ті рр.

Мідний сплав;
гравіювання.
Кругла; D – 35 мм,
Н – 25 мм. 62,2 г.
МШ, МЦ-823.

Легенда: ♦ ДЕМШИНСЬКЕ САДОВО-ВИНОГР. ГОРОДНЕ ПАСІЧН. КООП. Т-во. (Демшинське садово-виноградне городньо-пасічне кооперативне товариство). Напис розміщено між двома лінійними обідками. Текст розпочинається внизу ромбоподібним розділовим знаком. Після скорочень стоять крапки. У полі печатки виноградне гроно, прикрашене квітами, під ним напис: “ім. ЛЕНІНА” .

Встановлення більшовицької влади на Поділлі у листопаді 1920 р. внесло відчутні корективи у діяльність кооперативних установ. Запроваджені згідно з декретом «Про споживчі комуни» єдині норми перетворили ці установи в органи нагромадження продовольчих ресурсів, підпорядковані більшовицькій владі. З 1924 до 1932 рр. на території краю діяли три окружні спілки, які через районні товариства виконували функції розподільчих центрів товарних ресурсів і займалися вирішенням завдань, визначених владою. Село Демшин було одним з такихцентрів.

Подільські печатки… – С. 248.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату