Департамент митних зборів Міністерства фінансів, печатка, 1918

Опис

Печатка Департаменту митних зборів Міністерства фінансів
Українська Народна Республіка. 1918–1921рр.

Метал; гравіювання
D – 1 ⅜ (3,5); H – 1 (2,5)
Музей Шереметьєвих
MB-2819

Цей департамент, що розташовувався в Києві на вул. Хрещатик, 8а, остаточно було сформовано лиш у другій половині квітня 1918 р. У ньому за штатом мало працювати 60 осіб, фактично ж їх було лише 28 – себто укомплектований був менш ніж наполовину. Так було чи не у всіх урядових установах УНР за Центральної Ради, хоч саме цей департамент щодо кадрових проблем був не в найгіршій ситуації. Він складався з чотирьох відділів: тарифного, розпорядково-законодавчого, рахункового та будівничого. Планувалося також сформування судового, статистичного та інших відділів, але урядові Центральної Ради не судилося втілити ці плани в життя.

Усього на теренах УНР слід було відновити та профінансувати роботу 44 митних установи. На них – митницях, митних заставах і постах – мали би служити 1442 особи (316 штатних урядовців, 312 канцелярських і 814 наглядачів). Рада при Департаменті митних зборів на своєму засіданні 14–16 квітня 1918 р. змушена була визнати невтішний стан організації митної служби, зокрема відзначаючи, що «весь кордон України з боку Центральних Держав та Польщі в сей час в митнім відношенню є цілком відкритий, за винятком поки що лише одного місця в Радивилові».

«Дуже шкідливим і з фіскальної і з економічної точки погляду, – наголошували експерти Департаменту митних зборів, – не піклуватися негайним улаштованням митницького нагляду на всім згаданім кордоні, і нагляд сей в цілі його найбільшої продуктивности можливо організувати лиш після вироблення в належнім порядку точно визначених норм утримання митних урядовців». Пропозиції експертів департаменту й міністр фінансів П.Климович у своїй доповіді Раді народних міністрів 26 квітня 1918-го – за три дні до гетьманського перевороту.

«…З приведенням [до ладу] кордону, – звернув увагу колег Климович, – митним урядовцям треба буде працювати в окремо-тяжких обставинах, далеко від міст, в закутку, без жадних культурних вигод, страдаючи від недостатку і дорожнечі, не рахуючись з довготою працюючого дня і несучи обовязки в залежности від пасажирського та товарного руху, в день і в ночі». З огляду на ці виняткові, за словами міністра, обставини він «уклінно» прохав уряд розглянути і затвердити вироблені Радою митних зборів нові ставки заробітної платні службовцям митних установ, додаючи, що на задоволення цих потреб протягом чотирьох місяців знадобиться 1 371 400 крб.

Детальніше – в повному тексті цитованої тут публікації д-ра істор. наук Павла Гай-Нижника «Зародження митної справи в УНР (1917–1918 рр.): організація служби, основи діяльності, правові засади» у: Історія торгівлі, податків та мита. Зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2007. С.146–156

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату