Дмитро, князь, друга пол. ХІІ ст

Опис

Печатка князя Дмитра
Київська Русь. Друга половина ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 18×19 мм;
Н – 4,5 мм.
9,4 г.
МШ, VР-736.

Лицьова сторона печатки містить ростове зображення св. Димитрія. Його права рука тримає спис, а ліва обіперта на щит. Праворуч фігури напис у стовпчик: Ä|Ì (Димитрій). Зворотну сторону прикрашає княжий знак – двозуб. Беручи до уваги сфрагістичну традицію, припускаємо, що князя у святому хрещенні звали Димитрієм. Однак невідомим залишається його династичне ім’я. Християнські імена князів рідше згадувались у джерелах, що ускладнює атрибутування подібних печаток.

Цікаво, що цей княжий знак присутній ще на кількох печатках. Однак на лицьовій стороні вони мають інших святих. Отже, представники осібної родини великого роду Рюриковичів використовували беззмінно один знак. Це явище слід пов’язувати із спільною власністю в межах родини. Закріплення княжого знамена за кількома представниками роду та їхніми нащадками перетворювали його у майбутньому з особистого знака на герб.

Алфьоров О. Молівдовули київських князів… – С. 35, 66–67.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату