Дмитро з Володимира, боярин, перша пол. ХІІ ст

Опис

Печатка боярина Дмитра з Володимира
Київська Русь. Перша половина ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 17×20 мм;
Н – 3 мм.
5 г.
МШ, VР-288.

На лицьовій стороні печатки представлено св. Димитрія у повен зріст. Він тримає у правій руці спис, а лівою обіперся на щит краплеподібної форми із зображенням хреста. Обабіч рештки напису: O|A|GI|OS-IMH|TRI (Ὁ ἅγιος Δημήτριος – Святий Димитрій). На зворотній стороні чотирма рядками розміщено кириличний напис: ÄÈÌÈ|ÁÎËѢÐÅÍÚ|ÎVÑÊÈÂÀ|ÄÈÌÈÐÚ (Димитрій руський боярин з Володимира). Літописні джерела не згадують про боярина Дмитра. Єдиний доказ його історичного буття – представлена печатка. Незважаючи на те, що напис лаконічний, він дуже важливий для сфрагістичних та загальноісторичних досліджень. Вперше на печатці фіксується слово «боярин», етнічна та географічна належність її власника. Особливу увагу привертає незвичний для сфрагістики щит святого Димитрія. Можливо, різьбяр запозичив зображення хреста зі справжніх щитів волинських дружинників. У цьому випадку маємо підстави для його ототожнення з хрестом – гербом Волині. Останній достовірно відомий з ХІV ст.

Алфьоров О. Географічні назви… – С. 6–14.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату