Дубківці, уряд громади селища, друга пол. ХІХ ст

Опис

Печатка уряду громади с. Дубківці
Австро-Угорська імперія. Друга половина ХІХ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 32 мм,
Н – 71 мм. 105,5 г.
МШ, МЦ-1066.

Легенда поділяється на дві частини: верхню і нижню. У верхній частині зазначений власник печатки: * УРЯДЪ ГРОМАДСЬКІЙ * (уряд громадський), нижній – назва села: ВЪ ДУБКОВЦЯХЪ * (у Дубківцях). Зірочки слугують розділовими знаками.

У полі печатки композиція зі снопа збіжжя та сільськогосподарського реманенту: коси, грабель, рала з колесом. Аграрна тематика притаманна сфрагістиці багатьох сільських громад Галичини ХІХ ст. Печатка виготовлена в другій половині ХІХ ст., коли в Австро-Угорській імперії було впроваджено самоврядування сільських громад.

Матриця належала громаді с. Дубківці Гримайлівського повіту Тернопільського округу (від 1867 р. – Скалатського повіту) коронного краю Галичина і Лодомерія (нині частина с. Раштівці Гусятинського району Тернопільської обл.). Село розташовувалося на березі р. Гнила, допливу р. Збруч. 1880 р. у ньому мешкало 453 соби. 1884 р. у Дубківцях зведено муровану церкву Успіня Пресвятої Богородиці.

Słownik geograficzny… – T. II. – S. 192; T. IХ. – S. 536–537.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату