Федерація анархістів м. Глухів, 1919–1920 рр

Опис

Печатка федерації анархістів м. Глухів
Українська Народна Республіка. 1919–1920 рр.

Свинцевий сплав;
рельєфна.
Кругла; D – 31 мм;
Н – 19 мм. 41,6 г.
МШ, МВ-407.

Легенда: ФЕДЕРАЦИЯ АНАРХИСТОВ (федерація анархістів). Знаками, схожими на лілії, напис розділений на розміщені вертикально півкола. Поле печатки і легенду розмежовує лінійний обідок. У полі печатки, оздобленому дрібною насічкою, між двома тонкими лініями напис: г. ГЛУХОВА (міста Глухова).

У Глухівському, Кролевецькому та Конотопському повітах Чернігівської губернії діяла значна кількість партизанських загонів. Упродовж 1919–1921 рр. тут існувала самопроголошена Глухівська повстанська республіка. Інакше – федерація анархістів. Очільниками глухівського повстанства стали колишній член земської управи м. Глухова Маслов та колишній прапорщик Добровольчої армії Юрченко. Центром Глухівської повстанської республіки обрано село Ярославець. Тут розташовувались штаб та друкарня, видавалася газета «Вольная деревня» й друкувалися прокламації, що поширювалися на всій території партизанських дій.

Друковані видання були спрямовані проти комісарів, комуністів (яких називали «хамуністами») та пропагували анархізм. Населення Глухівського повіту обирало органи самоврядування, сільські й волосні ради, чинило опір більшовикам. 13 грудня 1919 р. у с. Ярославець відбувся з’їзд селян і робітників Глухівського повіту, на якому прийнято резолюцію з детальним викладенням політичної платформи місцевого повстанства.

Згідно з нею повстанці не визнавали жодної влади, закликали створити федерацію вільних народів на чолі з федеральним урядом, справедливо розподілити землю. Під тиском Червоної армії анархістський рух почав занепадати. Він припинив своє існування 14 жовтня 1921 р., коли у Глухові ватажки руху Артамонов, Бойко, Федченко, Сердюк і Фесенко добровільно склали зброю.

Населевець Є. Анархо-махновський повстанський рух… – С. 73–82.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату