Феофаній, стратиг Херсона, ост. третина ІХ ст

Опис

Печатка стратига Херсона Феофанія
Візантія. Остання третина ІХ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 21 мм,
D 2 – 19 мм; Н – 2,5 мм.
16,3 г.
МШ, AKh-157.

На лицьовій стороні зображено шестикінцевий патріарший хрест на чотирьох сходинках. Довкола напис: KERVHYEITVSVDOUL, (Кύριε βοήθειτῷ σῷ δούλῳ – Господи, помозі рабу своєму). На зворотній стороні: +YEOFA|N,b,A,SPAY,|=STRATIG,|XERSON,|@@@ (+Θεοφανίῳ βασιλικù πρωτοσπαθαρίῳκαί στρατιγù Χερσόνος – Феофанію імператорському протоспафарію та стратигу Херсона). З обох сторін поле молівдовула оздоблено подвійним обідком.

Джерела середньовічного Херсона не зберегли імені стратига Феофанія, але його особа увічнена завдяки сфрагістиці. У період функціонування цієї печатки стратиг був вагомою фігурою в ієрархії візантійського чиновництва. Він очолював військову та цивільну владу на дорученій йому території (фемі). Протоспафарій – високий придворний чин 1-го класу. Отже, власник печатки входив до кола найвищої візантійської аристократії.

Відомі інші штемпелі печаток Феофанія, що свідчить про достатньо тривалий термін його перебування на службі. Палеографія напису та стиль оформлення печатки датує її останньою третиною ІХ ст.

Алексеенко Н. А. Стратиги Херсона… – С. 702–704;
Alekseyenko N. L’administration… – P. 126.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату