Філон Криштофович Єловицький, пан, 1638 р

Опис

Печатка пана Філона Криштофовича Єловицького
Річ Посполита. 1638 р.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 24,5×22 мм.
7,8 г.
МШ, МЦ-1134.

Вирізьблена на печатці абревіатура FІPWK (яку імовірно можна розшифрувати як: Філон Єловицький (Filon Ielowyckyj) підстароста кременецький, войський ‘володимирський’) дозволяє встановити належність матриці кременецькому підстарості (1637–1638) та володимирському войському (1638–1651) Філону Криштофовичу Єловицькому, а також рік виготовлення печатки – 1638, оскільки лише цього року пан Філон займав обидва зазначені уряди.

Ренесансний орнамент утворює щит, чотири поля якого містять генеалогічну програму (тобто герби предків Філона Єловицького по батьківській і материнській лініях): у першій частині – знак у вигляді літери П з хрестом (родовий герб панів Єловицьких), у другій – знак у вигляді трираменного хреста в пояс над півмісяцем та шестипроменевою зіркою (герб матері – княжни Олександри Матвіївни Воронецької), у третій – герб Граби (бабки по батьківській лінії – Дороти Скаршевської), у четвертій – герб Новина (бабки по материнській лінії – Анастасії Гулевичівни).

За відбитками 1619 і 1638 рр. відомі дві інші печатки Філона Єловицького із зображенням родового герба. Філон Криштофович 1632 р. був каптуровим суддею Волинського воєводства, 1643 р. обирався послом на сейм. Був одружений з Єлизаветою Олександрівною з Підгородної.

ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 98; ф. 221, оп. 1, спр. 138, арк. 312 зв.;
Однороженко О. Украинские… – С. 52;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. ІХ. – S. 8.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату