Гаврило Зброхович Гулевич Воютинський, пан, сер. XVI ст

Опис

Печатка пана Гаврила Зброховича Гулевича Воютинського
Велике князівство Литовське. Середина XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 22 мм;
Н – 21,5 мм. 6,6 г.
МШ, МЦ-1879.

Родовий герб панів Гулевичів (хрест над півколом, що лежить кінцями догори) та зміст легенди: + ПЕЧАТЬ ГАВРИЛА (печатка Гаврила) дають підстави стверджувати, що перстень належав Гаврилу Зброховичу Гулевичу Воютинському. Стиль герба та палеографія датують матрицю серединою XVI ст. Дещо пізніше (1561–1576) пан Гаврило користувався трьома іншими печатками з подібним зображенням, але зі складнішою іконографією.

ЦДІАК, ф. 44, оп. 1, спр. 1, арк. 803 зв.;
Цітоў А. Пячаткі… – С. 70.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,