Георгій, митрополит Київський та синкел, 1065–1076 рр

Опис

Печатка митрополита Київського та синкела Георгія
Київська Русь. 1065–1076 рр.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 25×27 мм,
D 2 – 21 мм; Н – 5 мм.
19,2 г.
МШ, VР-534.

На лицьовій стороні молівдовула в обідку з крапок на повний зріст зображено св. Георгія. Лівою рукою святий воїн спирається на декорований щит з умбоном, правою рукою тримає спис. Обабіч фігури святого написи: O|A|GI|O|S-E|OR|G 2 (Ὁ ἅγιος Γεώργιος – Святий Георгій).

На зворотній стороні п’ятирядковий грецький напис з навколишнім крапковим обідком: +K5E5bY|GEVRG2M555RO|.ORVSIAS|0=SUGKEL|LV@ (+Кύριε βοήθει ΓεώργιJ μητροπολίτῃ Ῥωσίας καί συγκέλλῳ – Господи, помозі Георгію, митрополиту Русі та синкелові).

Ця печатка безсумнівно співвідноситься з київським владикою Георгієм. Він був єдиним київським митрополитом з таким іменем. Напис на молівдовулі «синкел» свідчить, що Георгій був членом ради Константинопольського патріарха. Про Георгія маємо фрагментарні відомості, зокрема як про учасника перенесення мощей св. Бориса та Гліба, що, очевидно, спричинило його від’їзд з Києва до Константинополя. Митрополит Георгій обіймав київську кафедру з 1065 до 1076 р.

Laurent V. Le Corpus… – Т. V. – Partie I. – no. 784;
Янин В. Л. Актовые печати… – Т. I. – С. 47–48.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату