Гулевич, пан, друга пол. XVI ст

Опис

Печатка пана Гулевича
Річ Посполита. Друга половина XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 16×14 мм;
Н – 15 мм. 7,1 г.
МШ, МЦ-620.

Печатка, вірогідно, належала представникові роду панів Гулевичів. Останні використовували кілька видозмін родового герба: хрест над півколом або півмісяцем. З другої половини XVI ст. цей герб поступово трансформувався у польський герб Новина.

Подібну перехідну форму бачимо і на даній печатці – замість півкола зображено ручку котла, меч заміщено хрестом. Ренесансний стиль зображення дає змогу датувати печатку другою половиною XVI ст. У цей час знаємо багатьох представників роду з ініціалами МН (M. Hulewycz), що унеможливлює персоніфікацію матриці. Деякі з них уживали печатки з подібним зображенням.

APK, ASang, Teka ІХ, Plik 28; Teka 101, Plik 34;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. VІІ. – S. 393–408;
Ворончук І. Родоводи… – С. 201–212.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,