Харківський університет, 1805–1917 рр

Опис

Печатка Харківського університету
Російська імперія. 1805–1917 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 48 мм,
Н – 24 мм. 104,4 г.
МШ, МВ-549.

Легенда: ПЕЧАТЬ ИМПЕРАТОРСКАГО ХАРЬКОВСКАГО УНИВЕРСИТЕТА (печатка Харківського імператорського університету). У полі печатки вирізьблено герб Російської імперії. Під ним – символи чотирьох відділень (факультетів) університету: терези – юридичного; ліра – історико-філологічного; посох Асклепія – медичного; армілярна сфера – фізико-математичного. Предмети зображені на тлі один одного (сфера закриває середню частину посоха, а ліра розташована між шальками терезів), що створює гармонійну композицію.

Харківський університет один з найстаріших вищих навчальних закладів Східної Європи. Відкритий 17 січня 1805 р. Ініціатором заснування університету був Василь Назарович Каразін, а також брати Тихоцькі. Харківське дворянство та міська управа підтримали ідею й зібрали необхідні кошти.

Куратором університету було призначено графа Северина Потоцького, а першим ректором став філолог Іван Рижський. За радянського часу університет мав назви: Вільна академія теоретичних знань (1920–1921), Харківський інститут народної освіти (1921–1932), Харківський державний університет ім. Горького (1932–1991). З 1999 р. університет має теперішню назву – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. З університетом пов’язані імена багатьох відомих вчених – М. Костомарова, І. Барабашова, Д. Багалія та ін. У ньому навчалися та працювали лауреати Нобелівської премії Л. Ландау, С. Кузнець та І. Мечников.

Багалей Д. Опыт истории Харьковского… – С. 239–240.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату