Ігор Святославич, князь, друга пол. ХІІ – поч. ХІІІ ст

Опис

Печатка князя Ігоря Святославича
Київська Русь. Друга половина ХІІ – початок ХІІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 21×23,5 мм,
D 2 – 17,5 мм; Н – 3,5 мм.
10,1 г.
МШ, VР-474.

На лицьовій стороні молівдовула зображено на повний зріст святого воїна Георгія, що тримає спис та спирається на щит. Обабіч від нього рештки напису: A-GE|R (Ὁ ἅγιος Γεώργιος – Святий Георгій). На зворотній стороні розміщено княжий знак – тризуб. Атрибуція печатки вимагає комплексного аналізу з урахуванням: хрестильного імені; зображень княжих знаків найближчих родичів Ігоря Святославича, а також відомостей щодо місць знахідок інших відомих екземплярів цієї матриці.

Печатка пов’язується з Ігорем Святославичем – одним з найвідоміших князів Київської Русі – головним героєм «Слова о полку Ігоревім». У різний час князь посідав путивльський (1161–1164), курський (1164–1178), сіверський (1178–1198) та чернігівський (1198–1202) столи.

Войтович Л. Княжа доба… – С. 455–456.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату