Іов Борецький, митрополит, 1620–1631 рр

Опис

Печатка митрополита Іова Борецького
Річ Посполита. 1620–1631 рр.

Свинцево-олов’яний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 48×42 мм;
Н – 11 мм. 131 г.
МШ, МК-18.

Митрополит київський, галицький і всієї Русі (1620–1631) Іов Борецький належить до числа найвизначніших церковних діячів української історії. Саме з його ім’ям пов’язане відновлення ієрархії Православної Церкви 1620 р., ліквідованої за чверть століття до того внаслідок укладання Берестейської церковної унії 1596 р. Його митрополича печатка є одним з найкращих зразків тогочасної церковної сфрагістики. У полі печатки розміщене поясне зображення Божої Матері Знамення, перед нею – поясне зображення немовляти Ісуса. Руки обох підняті догори, довкола голів – німби.

Обабіч голови Марії – лігатури ÌÐ FU, що вказує на ім’я Божої Матері (Μήτηρ Θεού). Образ та легенду розділяє вінок, який знизу та обабіч перетинають шестипроменеві зірки, а згори – п’ятипроменева. Напис по колу: + ИWВЪ БОÐЕЦКІИ ÌЛО * БЖ * АÐХІЕП * ÌИТÐОПОЛІ * КІЕ * И ГАЛИЦЬКІИ (Іов Борецький Милістю Божою архієпископ митрополит київський і галицький). Крім цієї матриці митрополит користувався ще однією печаткою, відомою за кількома відбитками, з подібною іконографією та змістом легенди.

ЦДІАК, ф. 220, оп. 1, спр. 111, арк. 2 зв.;
Перкун В., Білоус Н. «Печатїю своею Назнаменовал…». – С. 159–169.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,