Іван Михайлович Хрінницький, пан, 1579–1602 рр

Опис

Печатка пана Івана Михайловича Хрінницького
Річ Посполита. 1579–1602 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 21×16 мм;
Н – 33 мм. 12,8 г.
МШ, МЦ-1728.

Ініціали ІСН (Iwan Chrinnyckyj) та відображена у чотиридільному щиті генеалогічна програма дозволяють встановити належність матриці луцькому земському підсудку (1579–1602) Іванові Михайловичу Хрінницькому. У першій частині щита розміщено родовий герб панів Хрінницьких – хрест з подвійним розгалуженням вгорі, у другій – герб панів Семашків – літера М під хрестом, у третій частині – три вруби, в четвертій частині – подвійна лілія. Обіймаючи уряд, пан Іван Хрінницький користувався чотирма печатками з подібним зображенням. У свою чергу, іконографія печатки, яку Іван Михайлович уживав, будучи луцьким земським суддею (1602–1624), суттєво відрізняється від вищезгаданих печаток.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 6888; ф. 301, спр. 656 Л, арк. 28, 119;
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 30, арк. 3; ф. 223, оп. 1, спр. 22, арк. 3 зв.;
ф. 256, оп. 1, спр. 1, арк. 143 зв., 221 зв.; спр. 90, арк. 21 зв.;
APK, ASang, Teka ХІІІ, Plik 83, 92; Teka ХІV а, Plik 12; Teka ХV, Plik 13–16; Teka ХVІ, Plik 1, 3, 14, 16, 17,
22, 24, 55, 65; Teka ХVІ а, Plik 2, 19, 52, 74, 95, 96; Teka ХVІІ, Plik 22, 44, 49; APK, ASang, Teka ХVІІІ, Plik
3, 4, 6, 45, 47; Teka ХVІІІ а, Plik 18, 73; Teka ХІХ, Plik 35; Teka ХХ, Plik 8, 11, 12, 16–21, 24, 26, 43, 54;
Teka ХХІ, Plik 21, 23, 49, 98; Teka ХХІІ, Plik 75; Teka ХХІІ а, Plik 52; Teka ХХІV, Plik 90;
MNK, Rkps 892, Tom IV, karta 4, 7;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. ІІІ. – S. 84.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,