Іван Петрович Чаплич Шпановський, пан, 70-ті рр. XVІ ст

Опис

Печатка пана Івана Петровича Чаплича Шпановського
Річ Посполита. 70-ті рр. XVІ ст.

Свинцево-олов’яний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 18,5 мм;
Н – 27,5 мм.
11,2 г.
МШ, МЦ-1822.

Видозміна родового герба Кирдея та ініціали ІС (Iwan Czaplycz) обумовлюють належність печатки луцькому войському (1566–1585) Іванові Петровичу Чапличу Шпановському. Впродовж 1579–1581 рр. він користувався двома подібними печатками з дещо складнішою іконографією та зображенням лілій у правій частині щита.

Незвичне розташування геральдичних лілій у лівій частині, яке спостерігаємо на представленій матриці, дозволяє зробити припущення про її виготовлення дещо раніше, ніж тих печаток, відбитки яких маємо на документах. У 1585–1599 рр. Іван Петрович обіймав сенаторський уряд київського каштеляна. У цей час він користується печаткою зі складнішим зображенням. Іван Чаплич Шпановський був одружений з Оленою Болбасівною.

ЦДІАК, ф.223, оп.1, спр.7, арк.3 зв.;
APK, ASang, Teka ХІV а, Plik 10, 11, 14; Teka ХV, Plik 7, 9; Teka ХVІ а, Plik 85;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. ІІІ. – S. 270.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату