Ізабеліни, староста села, 1861–1917 рр

Опис

Печатка старости с. Ізабеліни
Російська імперія. 1861–1917 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 32 мм,
Н – 20 мм. 72,9 г.
МШ, МЦ-236.

Легенда: * ТОМАШПОЛЬСК. ВОЛ. ЯМПОЛЬСК. УѢЗ. (Томашпільської волості, Ямпільського повіту). Напис розпочинається у нижній частині печатки. Після скорочень стоять крапки. П’ятипроменева зірочка розділяє початок і кінець напису, між якими зроблено великий інтервал. У полі печатки напис трьома рядками: СЕЛЬСКІЙ / СТАРОСТА / д. ИЗАБЕЛИНЫ (сільський староста села Ізабеліни), який виконано крупнішими літерами.

Ізабеліни (нині село Томашпільського району Він ницької обл.) у другій половині ХІХ ст. налічувало 40 дворів з населенням 239 осіб. У ньому мешкали чиншовики. Це зумовило потребу запровадження у невеличкому поселенні посади сільського старости, який здійснював контроль щодо своєчасної сплати усіх необхідних податків на землю. Мешканці села сплачували за користування землею встановлений державою чинш у формі натурального оброку або грошової ренти. Селяни-чиншовики могли передавати землю у спадкове користування, накладати на неї сервітути тощо, але право власності непорушно залишалося за первісним власником. Згідно з реформою 1886 р. чиншеві права визначали безстрокове користування і розпорядження землею зі сплатою грошового або натурального чиншу.

Подільські печатки… – С. 124.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату