Йоганн Ульсак, поч. XVI ст

Опис

Печатка Йоганна Ульсака
Корона Польська. Початок XVI ст.

Мідний сплав; лиття, гравіювання.
Кругла; D – 22 мм.
8,0 г.
МШ, МЦ-1415.

Легенда: + S IOHANNIS WLSAC (печатка Йоганна Ульсака) та характерний для міщанської геральдики знак дозволяють припустити належність печатки представникові міської верхівки одного з руських міст Корони Польської початку ХVІ ст. На це вказують походження матриці з теренів Західної України, стиль зображення та палеографія напису, притаманні цьому періоду. Йоганн Ульсак мав, вірогідно, німецьке походження, як і значна частина патриціанських родів великих міст руських земель Польського королівства.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату