Кам’янецький вірмено-католицький костел, сер. ХІХ ст

Опис

Печатка Кам’янецького вірмено-католицького костелу
Російська імперія. Середина ХІХ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 30 мм.
25,4 г.
МШ, МК-29.

Легенду: ПЕЧ : КАМЕНЕЦ : АРМЯНО. КАТОЛИЧЕС : КОСТІОЛ : (печатка Кам’янецького вірмено-католицького костелу) не відокремлено від поля печатки. Натомість зовні обрамлено масивним обідком. Скорочення позначені двокрапками і крапкою. У полі печатки герб Російської імперії, іконографія якого є типовою для зображень середини ХІХ ст.

Вірменська громада Кам’янця-Подільського відома з XIV ст. Упродовж тривалого часу вона користувалася самоврядуванням, а місто було центром релігійного життя вірмен руських земель Корони Польської. 1495 р. у Кам’янці збудовано вірменську Миколаївську церкву. З прийняттям унії Вірменської Церкви Русі з католиками 1666 р. храм став уніатським.

Його відновили 1791 р. вже мурованим – у східному архітектурному стилі. Після приєднання Поділля до Російської імперії і ліквідації унії храм перетворили на парафіяльний вірменський католицький костел. Під час антирелігійної кампанії середини 30-х років ХХ ст. був зруйнований більшовиками. У наш час розкопано і виведено фундаменти храму, впорядковано територію і будівлю вірменської дзвіниці, а сам об’єкт є архітектурною пам’яткою державного значення.

Подільські печатки…– С. 155.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату