Коростовичі, уряд громади селища, друга пол. ХІХ ст

Опис

Печатка уряду громади с. Коростовичі
Австро-Угорська імперія. Друга половина ХІХ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 32 мм,
Н – 51 мм. 85,1 г.
МШ, МЦ-1326.

Легенда: * УРЯДЪ ГРОМАДСЬКІЙ * ВЪ КОРОСТОВИЧАХЪ (уряд громадський у Коростовичах). Композиційна будова легенди подібна до легенди печатки села Дубківці (№ 227). У полі печатки відтворено типовий мотив сільської сфрагістики Галичини ХІХ ст.: сніп збіжжя та сільськогосподарський реманент (коса, серп, ціп).

Печатка належала громаді с. Коростовичі Бурштинського повіту Бережанського округу (з 1867 р. – Рогатинського повіту) Королівства Галичина і Лодомерія (нині Галицького району Івано-Франківської обл.). Упродовж ХІХ ст. в Коростовичах діяла греко-католицька парафія. 1880 р. у селі мешкало 605 людей.

Słownik geograficzny… – T. IV. – S. 421.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату