Костянтин Єлець, пан, 1625–1634 рр

Опис

Печатка пана Костянтина Єльця
Річ Посполита. 1625–1634 рр.

Свинцево-олов’яний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 24×21,5 мм;
Н – 24 мм. 81,3 г.
МШ, МЦ-1356.

Родовий герб панів Єльців, що поєднує хрест із загнутими кінцями та восьмипроменеву зірку над півмісяцем, разом з абревіатурою KIPK вказують на власника печатки – київського підстолія (1625–1634) Костянтина Єльця. У цей час подібним гербом, знаним за відбитками печаток 1603–1628 рр. і 1615 р., користувався підвоєвода і хоружий київський (1621–1646) Федір Єлець. Костянтин Єлець був одружений з Христиною Тишкевичівною.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17436; спр. 20948;
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 53, арк. 208; спр. 60, арк. 66; ф. 2228, оп. 1, спр. 118, арк. 1, 3;
Однороженко О. Шляхетська… – С. 205;
Болсуновский К. Сфрагистические и геральдические… – С. 4;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. VІІІ. – S. 384.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату