Козацький старшина 3, друга пол. XVІІ ст

Опис

Печатка козацького старшини
Гетьманщина. Друга половина XVІІ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 16,5×16 мм.
2,6 г.
МШ, МЦ-1547.

Бароковий стиль датує печатку другою половиною XVІІ ст. Притаманна козацькій родовій геральдиці композиція складається з шаблі та восьмипроменевої зірки. Зокрема, дані фігури уживано в гербах Дорошенків, поміж ними на гербі гетьмана Петра Дорофійовича Дорошенка. Ця обставина, а також наявність ініціалів ПД , дозволяє припустити належність матриці одному з представників цього роду. Наприклад – Петрові Петровичу Дорошенку.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 13981;
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 468, арк. 1–3.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату