Кирил, печатка митрополита Київського, 1224–1233 рр

Опис

Печатка митрополита Київського Кирила
Київська Русь. 1224–1233 рр.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 43×40 мм,
D 2 – 34 мм; Н – 4 мм.
34,6 г.
МШ, VР-1243.

На лицьовій стороні булли на повний зріст зображення Божої Матері іконографічного типу «Знамення». Руки Богородиці підняті догори, з плечей кількома складками спадає донизу мафорій. Обабіч залишки написів: 6YU – HI|E|RA (Μήτηρ Θεοàἡ ίερἄ – Пресвята Богородиця). На зворотній стороні печатки напис грецькою мовою п’ятьма рядками: +KU6RIL0L0O0S|MONAXOSELE0V| 6YUARXIEPISKOPOS|THSMROPOLE|VSRVSIAS (Κύριλλoς μοναχὸς ἑλέῳ Θεοῦ ἀρχιεπίσκοπος τῆς μητροπόλεως Ῥωσίας – Кирило, монах, Божою милістю архієпископ митрополії Русі). Згори та знизу текст прикрашено орнаментом.

Печатки митрополита Кирила відомі ще з другої половини ХІХ ст. Вони постійно привертали увагу дослідників своїми розмірами та прекрасним виконанням. Митрополит Кирило за свої вчинки набув у літописця характеристику – «преблаженний та святий». Знахідки його печаток на території Херсона свідчать про його важливу роль в історії церкви та держави у домонгольський період. Очолював київську кафедру владика між 1224–1233 рр.

ПСРЛ. – Т. ІІ. – Л. 753;
Лихачев Н. П. Материалы… – Вып. 2. – С. 6–8;
Алексеенко Н. А. Печать митрополита… – С. 186–190.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату