Київ 2, місто, кінець XVІІ ст

Опис

Печатка міста Києва
Гетьманщина. Кінець XVІІ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 46 мм;
Н – 89 мм. 315,6 г.
МШ, МЦ-803.

Міська печатка із зображенням київського герба (рука, що тримає самостріл) в оточенні вибагливого барокового картуша та в супроводі легенди: (+) ПЕЧАТ • ÌЕÑÊА¤ • ÌАІÑТРАТ•U • ЕГО Ц • В • ÊІЕВÑÊІ¤WТЧІИ (печатка міська магістрату його царської величності Київської отчини), до недавнього часу була відома лише за прорисом, опублікованим у сфрагістичному збірнику «Снимки древних русских печатей» 1880 р., з посиланням на свідоцтво, що було видане «изъ Кіевской ратуши 18-го января 1698 года подъячему Малороссійскаго Приказа Ивану Петровичу».

Відсутність можливості ознайомитися з оригіналом відбитка зумовила сумніви щодо правильності прорису, вміщеного у «Снимках». Найбільші застереження викликала наявність у легенді слова «WТЧІИ», на що свого часу звернув увагу Данило Щербаківський. Недавня знахідка матриці, якою зроблено вищезгаданий відбиток, дозволила спростувати ці сумніви.

Матриця виконана у стилі, характерному для українського бароко, і має виразні паралелі з низкою інших пам’яток української сфрагістики кінця XVII – початку XVIII ст. Своєрідною є палеографія легенди, зокрема написання літер U, Ê, W, Í та ін. з характерними закінченнями у вигляді ластівчиних хвостів, тобто подвійних розгалужень. Дана риса притаманна кириличним написам на сфрагістичних пам’ятках XV–XVІІ ст. і свідчить про автентичне походження магістратської печатки.

Снимки… – С. 69;
Щербаківський Д. Реліквії старого київського… – С. 259;
Белоус Н. Sigillum Capitalis… – С. 50; Білоус Н., Однороженко О. Печатки та герби… – С. 132–136;
Белоус Н., Однороженко О. Три века… – С. 56–67; Однороженко О. Символи київського… – С. 16–22.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,