Київ, місто, перша пол. XVI ст

Опис

Печатка міста Києва
Велике князівство Литовське. Перша половина XVI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 41 мм;
Н – 35 мм. 87,6 г.
МШ, МЦ-1120.

Легенда: • SIG : CAPI CIVITA • TERRA • KIOVIE (печатка столичного міста землі Київської) та зображення в готичному щиті міського герба – дві руки, що виходять вліво із хмари і тримають напнутий лук зі стрілою, свідчать про належність печатки органам міського самоврядування Києва. Стиль герба та палеографія напису вказують на виготовлення матриці у першій половині XVI ст.

Її розміри дозволяють припустити, що перед нами велика печатка міста, оскільки у цей час функціонувала менша за розміром міська печатка (22 мм) з подібною іконографією та написом. Характерною особливістю збереженої матриці є розміщення у верхній частині ручки ще одного зображення міського герба.

Оздоблення київської печатки є унікальним в українській сфрагістиці. Високий мистецький рівень виконання ставить дану пам’ятку в один ряд з найкращими зразками граверного мистецтва XVI ст. На сьогодні неможливо достеменно встановити місце виготовлення матриці – це міг бути Київ або, що найвірогідніше – столичне Вільно, золотарський цех якого славився далеко за його межами.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 20754, 20755; ф. 301, спр. ДА 517, арк. 210, 214, 218;
ЦДІАК, ф. 221, оп. 1, спр. 81, арк. 2 зв.;
AGAD, AZ, Sygn. 337, k. 4, 14, 20, 26, 29, 37;
Антипович К. Київська міська… – С. 827–832;
Гавриленко В. Українська сфрагістика. – С. 115;
Гречило А. Українська міська… – С. 26;
Гречило А., Савчук Ю., Сварник І. Герби міст… – С. 173;
Rimša E. Pieczęcie miast… – S. 489;
Білоус Н. Київ… – С. 143–144;
Білоус Н., Однороженко О. Печатки та герби… – С. 124–125;
Белоус Н., Однороженко О. Три века… – С. 56–67;
Однороженко О. Символи київського… – С. 16–22.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,