Любомирський, князь, друга пол. XVII ст

Опис

Печатка князя Любомирського
Річ Посполита. Друга половина XVІI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 22,5×19,5 мм;
Н – 6,5 мм. 7,0 г.
МШ, МЦ-1708.

Барокове оздоблення матриці дає змогу датувати її другою половиною XVІI ст. Видозміна герба Сренява (без хреста) під князівською короною вказує на належність печатки одному з представників роду князів Любомирських, наприклад, князеві Юзефу Каролю Любомирському, графу на Вісничу, який 1683 р. був одружений з Теофілою Заславською з Острога, спадкоємицею Острозької ординації. Або їхнім дітям: князеві Олександру Домініку Любомирському, ординату на Острогу і Заславі, графу на Вісничу, Ярославі й Тарнові; княжні Маріанні Любомирській, орди натці на Острогу і Заславі.

ЦДІАК, ф. 236, оп. 1, спр. 32, арк. 33 зв.;
Niesiecki K. Herbarz Polski. – Т. VІ. – S. 147;
Źródła dziejowe. – T. XVIII. – Część II. – S. 290, 294.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,