Мстислав Юрійович, князь, сер. ХІІ ст

Опис

Печатка князя Мстислава Юрійовича
Київська Русь. Середина ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 28×22 мм,
D 2 – 15 мм; Н – 5 мм.
21,6 г.
МШ, VР-414.

Лицьова сторона печатки містить поясне зображення св. Федора. Ліворуч залишки напису: O|DO|R (Θεόδωρος – Федір). На зворотній стороні в обідку княжий знак – двозуб. Навколо знака – зірки та хрестики.

Особливістю печатки є те, що вона відтиснута не на звичайній круглій заготовці, а на зігнутій свинцевій пластині. Такий спосіб був невідомим на батьківщині привисної печатки у Візантії. Княжий знак відрізняється від батьківського однією незначною зміною – нижнє завершення двозуба повернуто вбік. Оздоблення зворотної сторони зірками та хрестиками уподібнює буллу до воскових вислих печаток. Останні з доби Київської Русі не збереглись. Мстислав Юрійович був князем Пересопницьким (1150) та Новгородським (1156–1157).

Алфьоров О. Молівдовули київських князів… – С. 42, 73.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату