Михайлівська церква с. Погорілівка, церковний староста, друга пол. ХІХ ст

Опис

Печатка церковного старости Михайлівської церкви с. Погорілівка
Російська імперія. Друга половина ХІХ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 26 мм,
Н – 85 мм. 36,6 г.
МШ, МК-95.

У полі печатки напис шістьма рядками: ПЕЧАТЬ / ЦЕРК. СТАРОС. / С. ПОГОРѢЛОВСКОЙ / МИХАЙЛОВСКОЙ / Ц. РОВЕНСК. / УѢЗДА (печатка церковного старости села Погорілівка Михайлівської церкви Рівненського повіту). Його рівномірно розподілено на всій площині. Окремі літери дещо збільшені. Скорочення позначені крапками.

На виставці крім матриці церковного старости представлено також печатку (№ 274) церкви архангела Михаїла с. Погорілівка (нині Поліське Березненського району Рівненської обл.). Збереження двох печаток, належних одній церкві, є рідкісним випадком у церковній сфрагістиці ХІХ ст.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату