Михайлівська церква с. Вахнівці, церковний староста, друга пол. ХІХ ст

Опис

Печатка церковного старости Михайлівської церкви с. Вахнівці
Російська імперія. Друга половина ХІХ ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 31 мм,
Н – 50 мм. 51,5 г.
МШ, МК-102.

Легенда поєднала написи у двох півколах: верхньому (більшому): С : ВАХНОВЕЦЪ МИХАЙЛОВ • Ц (села Вахнівці Михайлівської церкви) і нижньому (меншому): • УШИЦ : УѢЗ : (Ушицького повіту). Зовні напису – виразний лінійний обідок. Два півкола розділені асиметрично: крапкою з одного боку. Майстер дещо не розрахував довжину напису і припустився композиційного огріху.

У полі печатки – верхній його частині – два пере хрещені ключі, під ними напис трьома рядками: ПЕЧАТЬ / ЦЕРКОВНАГО / СТАРОСТЫ (печатка церковного старости). Кам’яну Михайлівську церкву у Вахнівцях (нині Новоушицького району Хмельницької обл.) збудовано 1858 р. Храм знищено більшовиками.

Подільські печатки… – С. 160.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,