Михайло Михайлович Ласко Вороновицький, пан, початок XVІI ст

Опис

Печатка-перстень пана Михайла Михайловича Ласка Вороновицького
Річ Посполита. Початок XVІI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Восьмикутна; 18,5×12,5 мм;
Н – 27,5 мм. 10,0 г.
МШ, МЦ-1504.

Родовий герб, що нагадує літеру Х із загнутими в бік верхніми кінцями над шестипроменевою зіркою та півмісяцем належав брацлавським панам Ласкам Вороновицьким. Розташовані над щитом ініціали МL (Mychajlo Lasko) персоніфікують власника печатки – вінницького ґродського суддю, згодом, у 1628–1630 рр., – вінницького підстаросту, Михайла Михайловича Ласка Вороновицького.

На двох інших його печатках 1599 р. і 1610–1612 рр. зображено подібний герб. Остання з цих печаток є досить близькою за іконографією до вищеописаного персня. Пан Михайло Ласко разом з братами Федором і Богданом володів частиною Ласків та Вороновиці. Був одружений з княжною Овдотьєю Домонтівною.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 22619;
APK, Teka ХХІІІ, Plik 58;
ASang, Teka 132, Plik 15;
Однороженко О. Шляхетська… – С. 202;
Wittyg W. Nieznana szlachta… – S. 184;
Boniecki A. Herbarz Polski. – T. ХV. – S. 203.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,