Михайло Шимкович Скленський, пан, перша пол. XVІI ст

Опис

Печатка пана Михайла Шимковича Скленського
Річ Посполита. Перша половина XVІI ст.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Овальна; 17×15 мм;
Н – 28 мм. 14,5 г.
МШ, МЦ-1801.

Герб Костеша та ініціали МS (Mychajlo Szymkowycz) засвідчують належність печатки луцькому ключнику (1640–1644) Михайлові Шимковичу Скленському. У цей час подібними печатками користувався інший представник цього роду – луцький земський підсудок (1623–1634) і суддя (1634–1642) Криштоф Шимкович Скленський. Впадає у вічі художня довершеність матриці: гармонія форм, пропорцій, витончене оздоблення.

ІР НБУВ, ф. 2, спр. 17446; ЛНБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІІ, арк. 811;
ЦДІАК, ф. 256, оп. 1, спр. 90, арк. 40; спр. 158, арк. 27 зв., 28; спр. 161, арк. 31;
BCz, Perg. 1081.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату

,