Миколаївська реміснича управа, училище, 1883–1917 рр

Опис

Печатка училища Миколаївської ремісничої управи
Російська імперія. 1883–1917 рр.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 32 мм,
Н – 94 мм. 87,2 г.
МШ, МЦ-303.

Легенда: * ПЕЧ. УЧИЛИЩА НИКОЛ. РЕМЕСЛЕН. УПРАВЫ (печатка училища Миколаївської ремісничої управи). Для позначення скорочень використано крапки, розділова позначка, що відокремлює початок та кінець напису, – п’ятипроменева зірка.

У полі печатки вміщено герб Миколаєва, офіційно затверджений 16 березня 1883 р. Його особливістю було зображення перехрещених якорів, якими в геральдичній практиці позначали портові міста. Отже, матриця виготовлена після вказаної дати. Миколаївську ремісничу управу створено 1803 р. Її діяльність перебувала під наглядом міщан. Училище готувало кваліфікованих робітників, ремісників, з урахуванням потреб міста загалом і управи зокрема. Остання здійснювала розподіл випускників на роботу.

Винклер П. Гербы городов… – С. 102.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату