Митна пломба 2, 50-ті роки ХІІ ст

Опис

Митна пломба
Київська Русь. 50-ті роки ХІІ ст.

Свинець; карбування.
Кругла; D – 15×16 мм,
D 2 – 9 мм; Н – 2 мм.
2,3 г.
МШ, VРР-1356.

На лицьовій стороні пломби в обідку зображено двозуб. Зворотну сторону прикрашає розетка з шести пелюсток. Аналогічний княжий знак відомий з печатки князя Мстислава Юрійовича (див.: № 36). Це уможливлює атрибуцію і датування пломби. Свого часу князь посідав пересопницький (1150) та новгородський столи (1156–1157).

Розміщена на зворотній стороні розетка – загадковий протогеральдичний символ Рюриковичів. Вона відома на пам’ятках сфрагістики доби Святослава Хороброго. Однак її семантику і до цього часу не з’ясовано. Наважимось припустити, що у період Київської Русі розетка була графічним уособленням княжої влади.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату