Начальник 3-ї дільниці Глухівської повітової Державної варти 1918 р

Опис

Печатка начальника 3-ї дільниці Глухівської повітової Державної варти
Українська Держава. 1918 р.

Мідний сплав;
лиття, гравіювання.
Кругла; D – 35 мм;
Н – 34 мм. 68,5 г.
МШ, МВ-558.

Легенда: * РАЙОННЫЙ НАЧАЛЬНИКЪ ДЕРЖАВНОЙ ВАРТЫ 3 УЧ. ГЛУХ. У. (районний начальник Державної варти третьої дільниці Глухівського повіту). Напис розміщено між двома лінійними обідками. Текст розпочинається внизу з розділової позначки – п’ятипроменевої зірочки. Після скорочень стоять крапки. У полі печатки державний герб Тризуб, обабіч якого літери УД (Українська Держава), внизу дві перехрещені гармати. Ручка відсутня. Стрижень – чотиригранний конус.

Державна варта Української Держави була створена 18 травня 1918 р. постановою уряду Ф. Лизогуба як Департамент Міністерства внутрішніх справ, що мав перебрати на себе функції колишнього російського Департаменту поліції. Завдання, функції та організаційна структура Державної варти визначалися статтями російського «Учреждения министерств».

13 серпня 1918 р. Гетьман Павло Скоропадський затвердив статут «Про організацію Департаменту Державної Варти», який визначив поле діяльності нової охоронної установи. Зокрема у віданні Департаменту перебували: охорона громадської безпеки, спостереження за прикордонною смугою, видача документів іноземцям, догляд за військовими складами, питними та трактирними закладами та ін.

Особливу роль у структурі Державної варти відігравали місцеві дільниці, устрій яких регламентувався статутом. Державна варта охоплювала органи шести різновидів: загальні, залізничні, карно-розшукові, агентурні, прикордонні, розвідувальні, які загалом нараховували 60 тис. службовців.

Тимощук О. Охоронний апарат… – С. 462.

Додаткова інформація

За походженням експонату

За типом експонату